Aktualności

parafiadziedzice.pl

W naszej parafii w święto Wniebowstąpienia Pańskiego - 21 maja 2023 r. -  przeżywaliśmy uroczystość przystąpienia grupy naszych młodych parafianek i parafian do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej.

W tym wyjątkowym dniu podczas liturgii sprawowanej przez proboszcza ks. kan. Jerzego Ryłkę 64 dzieci po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w Ofierze Mszy Świętej. Było w tym gronie 29 uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 7, 33 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10 oraz dwoje dzieci z zagranicy, z Anglii i Niemiec. Dzieci zostały przygotowane przez katechetki: Katarzynę Rus i siostrę Agnię Grzegorczyk, które czuwały nad zgłębianiem prawd wiary, a także przygotowaniem do pierwszego przystąpienia dzieci do sakramentu pokuty i pojednania. 
O znaczeniu tego dnia w życiu każdego chrześcijanina przypominał Ksiądz Proboszcz podczas Mszy św. sprawowanej w intencji dzieci i ich rodzin. Wskazywał dzieciom, jak mocno zmieni się odtąd ich każde spotkanie z Panem Jezusem, kiedy będą mogły przyjmować Go do swoich serc w sakramencie Eucharystii. 
Dziękując Rodzicom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej ważnej i pięknej uroczystości, zachęcamy też, by wiara i modlitwa, ożywiona w rodzinach podczas przygotowań dziecka do Pierwszej Komunii Świętej, nadal się rozwijała i przynosiła błogosławione owoce. 
Życzymy dzieciom, by ten czas pierwszego spotkania z Jezusem Chrystusem pozwolił im odkryć, że mogą liczyć na opiekę i pomoc nie tylko rodziców, ale także Boga, któremu mogą w codziennej modlitwie powierzać swoje sprawy. Jeśli w rodzinie pomożemy dzieciom pogłębiać to zaufanie do Pana Jezusa i pokażemy im, że warto iść przez życie trzymając Jezusa za rękę, ofiarujemy naszym pociechom najcenniejszy dar, którego nie zastąpią nawet najkosztowniejsze i modne prezenty, o których dziś tak często się mówi. 
To na pewno przełomowy dzień w życiu naszych małych parafian, ale to zarazem próg, za którym nadal trzeba być z nimi, pomagać w codziennych doświadczeniach właściwie odróżniać dobro i zło, pracować nad postawą godną chrześcijanina i dobrze przygotowywać się do kolejnych rachunków sumienia i spowiedzi, aby z czystym sercami mogły przyjść na następne spotkania z Jezusem i odkrywać Jego miłość.