Inwestycje

parafiadziedzice.pl

INFORMACJE O INWESTYCJI

12 września 2019r. została podpisana Umowa na dofinansowanie inwestycji pn. „Głęboka modernizacja kościoła NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach” w formie dotacji ze środków NFOŚiGW.
W dniu 18.11.2019r. zawarto umowę z firmą AKCES BK Sp. z o.o. z siedzibą 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Zielona 11 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
15.05.2020r. uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto prace budowlane.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 469 159,00 złotych w tym kwota dotacji 2 049 260,00 zł.

Głównymi celami projektu są:
 • modernizacja energetyczna budynku kościoła,
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej,
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej,
 • spadek emisji gazów cieplarnianych,
 • spadek emisji pyłów PM 10 i PM 2,5,
 • zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu,
 • zwiększenie zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
W ramach inwestycji planowane są prace modernizacyjne polegające na:
 • dociepleniu ścian zewnętrznych,
 • dociepleniu stropodachu oraz stropu pod poddaszem nieogrzewanym,
 • częściowej modernizacji oraz wymianie okien,
 • wymianie drzwi,
 • modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z pomieszczeniem kotłowni,
 • modernizacji oświetlenia,
 • montażu paneli fotowoltaicznych,
 • zastosowaniu nowoczesnego systemu zarządzania energią.
Głęboka modernizacja kościoła pozwoli na zmniejszenie kosztów utrzymania oraz poprawi stan bezcennych malowideł, figur czy też gzymsów. Przeprowadzone prace zapobiegną zawilgoceniu sprzyjającemu rozwojowi grzybów i pleśni, a w konsekwencji niszczeniu elementów wyposażenia wnętrz, a także wnikaniu wilgoci do ścian i ich stopniowej degradacji.
Poprawa efektywności energetycznej budynku wpłynie na walory ekologiczne powodując zmniejszenie emisji CO2 jak również pyłów PM10 i PM2,5.ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
na realizację zadania pod nazwą: „Głęboka modernizacja kościoła NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach”

W związku z realizacją projektu pod nazwą : „Głęboka modernizacja kościoła NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”,Rzymskokatolicka Parafia N.M.P Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach zaprasza do złożenia oferty na realizację przedsięwzięcia w następującym zakresie:
 • opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej,
 • uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień wymaganych do rozpoczęcia przedmiotu umowy,
 • sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,
 • wykonania robót budowlanych,
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
 • uzyskanie efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW oraz audytem energetycznym,
Szczegółowy opis przedsięwzięcia wraz ze specyfikacją warunków zamówienia zawiera Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, które jest dostępne poniżej (link):
https://www.wspomozenie.katolik.bielsko.pl/parafia/inwestycje
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Proboszcz Parafii ks. Jerzy Ryłko, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres pocztowy: ul. Legionów 57, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Rzymskokatolicka Parafia pw. N.M.P Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach(kancelaria), ul. Legionów 57, 43-502 Czechowice-Dziedzice w terminie do dnia 14października 2019 roku do godz. 15:00.
Oficjalne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14października 2019 roku o godz. 17.00 w siedzibie Zamawiającego.
Wyniki niniejszego postępowania zostaną upublicznione na stronie internetowej: www.wspomozenie.katolik.bielsko.pl/parafia/inwestycje

Informacja otwarcia ofert

Prośba o zmianę terminu
Zgoda na zmianę terminu

Prośba o zmianę terminu
Zgoda na zmianę terminu

Wybór oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Parafia Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia Wiernych

ul. Legionów 57
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 36 91
tel. 32 733 83 33 (tylko w godzinach urzędowania Kancelarii)

Konto bankowe:
Bank Śląski
05 1050 1256 1000 0001 0263 7964
Jak do nas dojechać